• posiadacz stopnia 5 DAN World Taekwondo ChangMooKwan,
  • instruktor międzynarodowy World Taekwondo ChangMooKwan,
  • wielokrotny medalista na turniejach krajowych oraz międzynarodowych
    w kategoriach walki oraz form,
  • uczestnik obozu treningowego w Korei Południowej, jednostka wojskowa Sang Mu, 2007.